ARCHITEKTONICKÉ STAVBY

NOVOSTAVBY

PRŮMYSLOVÉ STAVBY

REKONSTRUKCE

REVITALIZACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

Dnes<div id="zpetny_odkaz" style="visibility: hidden;width:1px;height:1px"><a href="http://phgame.cz">PHGame.cz</a></div>
  • Sobota 30. září 2023
Svátek má Jeroným

STAVEBNÍ FIRMA PAZDERA

 

Adresa:
Palackého náměstí 62,
258 01 Vlašim

 

Tel, fax: 317 844 536
GSM brána: 603 527 128

 

ID datové schránky:
5ew4ecn

 

E-mail: sfp@pazdera.cz

 

Web: www.pazdera.cz

logoSFP

logoEU
Společnost Stavební firma Pazdera s.r.o. získala dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců v rámci Výzvy č. 43 Podnikové vzdělávání zaměstnanců.

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Stavební firma Pazdera s.r.o.

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004508

Prioritní osa: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita 1.3 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Obsahem projektu je další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Stavební firma Pazdera s.r.o., které povede ke zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost a adaptabilitu na trhu práce. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Datum zahájení realizace projektu: 01. 03. 2017

Ukončení realizace projektu: 28. 02. 2019

Dobrý den, jsme velmi rádi, že Vám můžeme představit náš nový dynamický a responsivní web, kde se dozvíte mnoho zajímavých informací.